• Home
  • Hoe kan ik lid worden ?

Hoe kan ik lid worden ?

Zoals elke organisatie, heeft ook de Mechelse Kiné Kring financiële middelen nodig om dit allemaal te organiseren. En in navolging van andere kiné-kringen hebben we het onderstaande uitgewerkt.

K1) Lid Axxon + lid lokale kring
Betaalt: 1) lidgeld Axxon, bijv. € 209, waarvan € 40 naar lokale kring gaat
2) lidgeld lokale kring* á € 40
Totaal: € 249, waarvan € 80 bijdrage aan lokale kring

K2) Geen lid Axxon, wel lid lokale kring
Betaalt: € 100 lidgeld lokale kring*

K3) Geen lid Axxon, geen lid lokale kring
Betaalt: Elke deelname aan activiteit (gemiddeld 20€ per activiteit)

K4) Lid Axxon, geen lid lokale kring
Betaalt: 1) lidgeld Axxon, bijv. € 209, waarvan € 40 naar lokale kring gaat
2) Elke deelname aan activiteit

* Voordelen lidmaatschap lokale kring:
• gratis bijwonen van onze kringactiviteiten
• gratis deelname aan kwaliteitsbevordering via onze permanente navorming en de peer reviews in de bestaande LOKK-groepen
• opname in de lijst van bijzondere interessegebieden, nuttig voor de artsen en collega’s, voor gerichte doorverwijzing
• gratis plaatsen zoekertjes (bv. werk- en/of interim-aanbieding/aanvraag…)
• meldpunt: ieder lid kan actief meewerken door voorstellen, vragen of kinesitherapienieuws mee te delen via ons “contact” emailadres, zodat het bestuur op zijn beurt alle leden kan informeren en we eventueel interactief kunnen dialogeren en samenwerken (bv. n.a.v. een peer review, …)
• onze belangen worden door MKK behartigd bij de lokale overheden en binnen de eerstelijnsgezondheidszorg
• lokale kinékring is een ‘aanspreekpunt’ voor de leden, de partners in de gezondheidszorg en de regionale bevolking
• lokale kinékring werkt samen met de huisartsenkring en de ziekenhuizen uit de regio.
Het AXXON lidgeld wordt op de AXXON rekening gestort met vermelding van Mechelse Kine Kring.
U ontvangt van hun een fiscaal attest.
Het kringlidgeld stort u op rekening BE02 7360 5427 8840 van de Mechelse Kiné Kring met vermelding van uw naam en daarna ontvangt u van ons een fiscaal attest.

We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen op onze tweede nieuwjaarsreceptie op 24/01/2018 in de tapasbar SAVA op de Markt in Mechelen.

Mvg,
Het Kringbestuur van de Mechelse Kiné Kring